5. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dotyczące Sensorów (5th International Symposium on Sensor Science)

W dniach 27-29 września w Barcelonie odbyło się 5. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe dotyczące Sensorów  (5th International Symposium on Sensor Science).  W Sympozjum wzięli udział naukowcy z całego świata, m. in. z USA, Indii, Izraela, Albanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. W sympozjum uczestniczył przedstawiciel Wydziału Nawigacyjnego (Instytutu Geoinformatyki) dr Grzegorz Stępień, który w części posterowej przedstawił pracę pt.:  Method of the determination of exterior orientation of sensors in Hilbert type space (Metoda określania orientacji zewnętrznej sensorów w przestrzeni Hilberta).

 

Tematyka Sympozjum dotyczyła obszarów:

- biosensorów,

- sensorów chemicznych (w tym teledetekcyjnych),

- sensorów w badaniu infrastruktur,

- zastosowania sensorów .

Poruszane zagadnienia obejmowały bardzo szeroką gamę zagadnień od detekcji chorób (w tym raka), zastosowania grafenu do budowy sensorów czy zmian w DNA,  do badania odkształceń obiektów mostowych (geodezja inżynieryjna). Znaczna część prezentacji i posterów dotyczyła także teledetekcji, w tym zagadnień fotogrametrycznych związanych z Bezzałogowymi Systemami Latającymi.

Sympozjum zorganizowane zostało przez wydawnictwo naukowe Sensors (współczynnik IF 2.677), w którym publikowane będą zaprezentowane artykuły. Przyszłoroczne sympozjum planowane jest na wyspie Tajwan.

 

Grzegorz Stępień


Absolutorium 2017

 

21.06.2017 miało miejsce absolutorium studentów kierunku Geodezja i Kartografia AM. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.