Opiekun: mgr inż. Grzegorz Zaniewicz

Kontakt: Katedra Geoinformatyki, p. 205 (ul. Żołnierska 46), tel. 48-77-177

Opis działalności:
Koło Naukowe "Hydrografii Morskiej" swoją działalność rozpoczęło w roku 2007. Głównym celem jego działalności jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim tematyką hydrografii morskiej.

Cele KNHM:

  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji w dziedzinie hydrografii,
  • prowadzenie badań naukowych z zakresu hydrografii morskiej,
  • uczestnictwo w pomiarach wykonywanych w oparciu o jednostkę hydrograficzno-pomiarową AM,
  • inspirowanie do podjęcia własnej pracy badawczej
  • przygotowywanie przyszłej kadry naukowej,
  • współpraca z innymi ośrodkami zajmującymi się nauczaniem i badaniem.

Realizowane zadania:

  • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach, zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy przez studentów,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, firmami, instytucjami i towarzystwami naukowymi.