Koła naukowe pod opieką pracowników Katedry Geoinformatyki:

 

Koło Naukowe studentów geodezji i kartografii "METIRI" - Opiekun: dr inż. Grzegorz Stępień

- Koło Naukowe "Hydrografii Morskiej" - Opiekun: mgr inż. Grzegorz Zaniewicz

- Koło Naukowe "GIS" - Opiekun: dr inż. Natalia Wawrzyniak, mgr inż. Marta Włodarczyk-Sielicka