* zajęcia zblokowane (odbywają się co dwa tygodnie)

  Audytorium Laboratorium
Numer 17 18 24 124 125 05 21 119
Liczba miejsc 32 50 50 50 50 16 16 16

PN

08:00 – 08:45 1  

III GIK

J.

Lubczonek

IV GIK

K.

Beczkowski

 

II GIK

G.

Stępień
   

II NAW EN

M.

Włodarczyk-Sielicka
08:50 – 09:35 2  

III GIK

J.

Lubczonek

III GIK

K.

Beczkowski

IV GIK

W.

Kazimierski

II GIK

G.

Stępień
   

II NAW EN

M.

Włodarczyk-Sielicka
09:45 – 10:30 3  

II NAW EN

M.

Włodarczyk-Sielicka

III GIK

K.

Beczkowski

IV GIK

W.

Kazimierski

II GIK

G.

Stępień

     
10:40 – 11:25 4    

III GIK

K.

Beczkowski

II GIK

W.

Kazimierski

       
11:45 – 12:30 5    

III GIK

K.

Beczkowski

II GIK

W.

Kazimierski

 

III GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

IV GIK

N.

Wawrzyniak

 
12:40 – 13:25 6  

IV GIK

P.

Kijewska

III GIK

K.

Beczkowski

II GIK

W.

Kazimierski

 

III GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

IV GIK

N.

Wawrzyniak

 
13:35 – 14:20 7  

IV GIK

P.

Wołejsza

II GIK

K.

Beczkowski

   

III GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

IV GIK

N.

Wawrzyniak

III GIK

K.

Borczyk

14:30 – 15:15 8  

IV GIK

P.

Wołejsza

II GIK

K.

Beczkowski

   

III GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

IV GIK

N.

Wawrzyniak

III GIK

K.

Borczyk
15:30 – 16:15 9                
16:25 – 17:10 10                
17:20 – 18:05 11    

IV GIK

A.

Ziarkiewicz
         
18:15 – 19:00 12    

IV GIK

A.

Ziarkiewicz
         

WT

08:00 – 08:45 1  

II GIK

M.

Kosińska

II GIK

S.

Mielniczuk

III GIK

K.

Siedlik

 

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka
 

II GIK

Beczkowski/

Śledź

08:50 – 09:35 2  

II GIK

M.

Kosińska

II GIK

S.

Mielniczuk

III GIK

J.

Łubczonek

 

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka
 

II GIK

Beczkowski/

Śledź
09:45 – 10:30 3  

II GIK

M.

Kosińska

II GIK

S

Mielniczuk

III GIK

K.

Siedlik

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

III GIK

M.

Łącka

III GIK

J.

Łubczonek

II GIK

Beczkowski/

Śledź

10:40 – 11:25 4  

II GIK

M.

Kosińska

II GIK

S.

Mielniczuk

III GIK

K.

Siedlik

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

III GIK

M.

Łącka

III GIK

J.

Łubczonek

II GIK

Beczkowski/

Śledź

11:45 – 12:30 5

III GIK

W.

Kazimierski

II GIK

S.

Cacoń

III GIK

J.

Łubczonek

I GEO

M.

Derendarz

IV GIK

K.

Beczkowski

III GIK

M.

Łącka

I GIK

J.

Magaj

I GIK

Zaniewicz/

Śledź

12:40 – 13:25 6

III GIK

W.

Kazimierski

II GIK

S.

Cacoń

III GIK

J.

Łubczonek

I GEO

M.

Derendarz

IV GIK

K.

Beczkowski

III GIK

M.

Łącka

I GIK

J.

Magaj

I GIK

Zaniewicz/

Śledź
13:35 – 14:20 7  

II GIK

S.

Cacoń
 

I GEO

M.

Derendarz

III GIK

K.

Beczkowski

III GIK

M.

Łącka

I GIK

J.

Magaj

I GIK

Zaniewicz/

Śledź
14:30 – 15:15 8  

II GIK

S.

Cacoń
 

I GEO

M.

Derendarz

III GIK

K.

Beczkowski

III GIK

M.

Łącka

I GIK

J.

Magaj

I GIK

Zaniewicz/

Śledź
15:30 – 16:15 9                
16:25 – 17:10 10                
17:20 – 18:05 11    

IV GIK

A.

Ziarkiewicz
   

I GEO

M.

Łącka

I GEO

K.

Borczyk

 
18:15 – 19:00 12    

IV GIK

A.

Ziarkiewicz
   

I GEO

M.

Łącka

I GEO

K.

Borczyk

 

ŚR

 

08:00 – 08:45 1  

II GIK

W.

Kazimierski

IV GIK

K.

Beczkowski

         
08:50 – 09:35 2  

II GIK

W.

Kazimierski

IV GIK

K.

Beczkowski

         
09:45 – 10:30 3    

IV GIK

K.

Beczkowski

     

II G

R.

Śledź

II GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

10:40 – 11:25 4    

IV GIK

K.

Beczkowski

     

II G

R.

Śledź

II GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

11:45 – 12:30 5  

II GIK

R.

Śledź

I GEO

K.

Beczkowski

     

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

12:40 – 13:25 6  

II GIK

J.

Łubczonek

I GEO

K.

Beczkowski

     

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

13:35 – 14:20 7  

I GEO

G.

Stępień

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

II GIK

S.

Cacoń

 

III GIK

J.

Łubczonek

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

 
14:30 – 15:15 8  

I GEO

G.

Stępień

IV GIK

M.

Włodarczyk-Sielicka

II GIK

S.

Cacoń

 

III GIK

J.

Łubczonek

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

II NAW

R.

Hałaburda

15:30 – 16:15 9    

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

II GIK

S.

Cacoń

 

III GIK

J.

Łubczonek

I GEO

M.

Łącka

II NAW

R.

Hałaburda

16:25 – 17:10 10    

III GIK

I.

Bodus-Olkowska

II GIK

S.

Cacoń

 

III GIK

J.

Łubczonek

I GEO

M.

Łącka

II NAW

R.

Hałaburda

17:20 – 18:05 11              

II NAW

R.

Hałaburda

18:15 – 19:00 12                

CZW

08:00 – 08:45 1  

I GIK

J.

Uriasz

IV GIK

P.

Medyna

III GIK

W.

Kazimierski

I GEO

S.

Cacoń

 

II GIK

I.

Bodus-Olkowska

II N

G.

Zaniewicz

08:50 – 09:35 2  

I GIK

J.

Uriasz

IV GIK

P.

Medyna

III GIK

W.

Kazimierski

I GEO

S.

Cacoń

 

II GIK

I.

Bodus-Olkowska

II N

G.

Zaniewicz

09:45 – 10:30 3    

I GIK

P.

Medyna

III GIK

G.

Stępień

I GEO

S.

Cacoń

IV GIK

N.

Wawrzyniak

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

II N

G.

Zaniewicz

10:40 – 11:25 4  

II GIK

A.

Klewski

I GIK

P.

Medyna

III GIK

G.

Stępień

I GEO

S.

Cacoń

IV GIK

N.

Wawrzyniak

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

II N

G.

Zaniewicz

11:45 – 12:30 5  

II GIK

A.

Klewski

 

I GIK

G.

Stępień
 

III GIK

N.

Wawrzyniak

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

III GIK

G.

Zaniewicz

12:40 – 13:25 6  

II GIK

A.

Klewski

 

II GIK

G.

Stępień

 

III GIK

N.

Wawrzyniak

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

III GIK

G.

Zaniewicz

13:35 – 14:20 7  

II GIK

A.

Klewski

 

II GIK

G.

Stępień

III GIK

N.

Wawrzyniak

III GIK

M.

Łącka

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

 
14:30 – 15:15 8    

II GIK

O.

Kopczyńska
 

III GIK

N.

Wawrzyniak

III GIK

M.

Łącka

IV GIK

I.

Bodus-Olkowska

 
15:30 – 16:15 9    

II GIK

O.

Kopczyńska
   

III GIK

M.

Łącka

   
16:25 – 17:10 10    

II GIK

O.

Kopczyńska
   

III GIK

M.

Łącka

   
17:20 – 18:05 11    

II GIK

O.

Kopczyńska
         
18:15 – 19:00 12                

PT

08:00 – 08:45 1    

IV GIK

P.

Medyna

         
08:50 – 09:35 2    

IV GIK

P.

Medyna

   

III GIK

R.

Hałaburda

   
09:45 – 10:30 3    

IV GIK

P.

Medyna

   

III GIK

R.

Hałaburda

 

IV GIK

W.

Kazmierski

10:40 – 11:25 4    

IV GIK

P.

Medyna

   

III GIK

R.

Hałaburda

IV GIK

G.

Zaniewicz

IV GIK

W.

Kazimierski

11:45 – 12:30 5  

 

IV GIK

P.

Medyna

   

III GIK

R.

Hałaburda

IV GIK

G.

Zaniewicz

IV GIK

W.

Kazimierski

12:40 – 13:25 6    

IV GIK

P.

Medyna

   

III GIK

R.

Hałaburda

IV GIK

G.

Zaniewicz

IV GIK

W.

Kazimierski

13:35 – 14:20 7    

IV GIK

P.

Medyna

IV GIK

W.

Kazimierski

 

III GIK

R.

Hałaburda

   
14:30 – 15:15 8    

IV GIK

P.

Medyna

         
15:30 – 16:15 9                
16:25 – 17:10 10                
17:20 – 18:05 11                
18:15 – 19:00 12