Laboratorium Hydrografii Morskiej (sala 21 ul. Żołnierska 46):

 

Zajęcia realizowane w laboratorium obejmują zagadnienia z zakresu:

  1. zasad akustyki podwodnej;
  2. prezentacji sprzętu pomiarowego – sondy jednowiązkowej Kongsberg EA400, interferometrycznego systemu batymetrycznego GS+, sonaru bocznego Edgetech 4125 , sonaru skanującego Kongsberg MS1000, sondy SVP Valeport MiniSVP oraz robota podwodnego.
  3. projektowania i prowadzenia pomiarów hydrograficznych;
  4. opracowania wyników z zakresu pomiarów hydrograficznych;

Zajęcia realizowane są na dedykowanym oprogramowaniu specjalistycznym na bazie rzeczywistych danych zarejestrowanych systemami hydrograficznymi. W ramach zajęć laboratoryjnych student ma możliwość:
- poznania zasad akustyki podwodnej, w tym samodzielnie zbadać prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie na akwenie;
- zapoznania się z zasadą działania i wyglądem aparatury specjalistycznej, w tym echosond i sonarów oraz z robotem podwodnym.
- zaprojektować pomiary hydrograficzne: batymetryczne i sonarowe, w tym napisać projekt techniczny i samodzielnie zaplanować profile pomiarowe w dedykowanym oprogramowaniu;
- dokonać obróbki rzeczywistych danych wraz z samodzielną interpretacją uzyskanych wyników;
- opracować pełną dokumentację sprawozdawczą z badań hydrograficznych: dokumentacją do autoryzacji oraz wynikiem prac w postaci sprawozdania z badania dna lub planszetu hydrograficznego.
Do opracowania danych batymetrycznych i sonarowych, student pracuje na specjalistycznym oprogramowaniu hydrograficznym dostępnym na 16 komputerach w sali laboratoryjnej, m.in.:

  1. EA400 dla batymetrycznych pochodzących z echosondy jednowiązkowej;
  2. GS+ dla danych batymetrycznych zarejestrowanych interferomatrycznym, systemem batymetrycznym;
  3. Qinsy i Caris HIPS dla danych zarejestrowanych systemami batymetrycznymi;
  4. Qinsy, Caris SIPS, Triton, Discover Edgetech dla danych sonarowych zarejestrowanych sonarem bocznym oraz
  5. MS1000 dla danych sonarowych zarejestrowanych sonarem skanującym.

Po zakończeniu serii zajęć teoretyczno-praktycznych studenci odbywają kolejne godziny zajęć na pływającym laboratorium hydrograficznym Hydrograf XXI – gdzie w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę, prowadząc własne pomiary hydrograficzne, z wykorzystaniem sprzętu badawczego.

Ponadto studenci kierunku pływającego PHiON odbywają obowiązkową praktykę hydrograficzną na jednostce Nawigator XXI. W ramach praktyk realizują pomiary z wykorzystaniem sprzętu badawczego stanowiącego wyposażenie jednostki, m.in.: sondy wielowiązkowej Elac Nautik, sonaru bocznego EdgeTech TD-272D, sondą sejsmoakustyczną EdgeTech SB-212 oraz magnetometru.