Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji (sala 05 ul. Żołnierska 46):


Podstawowym założeniem laboratorium jest konfrontowanie zaawansowanego oprogramowania komercyjnego i coraz popularniejszych rozwiązań typu Open Source. Dzięki temu studenci zdobywają praktyczną wiedzę nie tylko "jak to zrobić", ale w wielu przypadkach mogą także zobaczyć "jak to działa".


Laboratorium posiada 17 stanowisk ze stacją roboczą Dell Precision T3500 wraz z monitorami Samsung SyncMaster 2233 i pasywnymi okularami zgodnymi z technologią NVidia 3D VISION.
Komputery są wyposażone w najnowsze wersje oprogramowania ArcGIS for Desktop, ENVI, Faro Scene, QGIS dzięki czemu umożliwiają wydajną pracę z wszelkiego typu danymi teledetekcyjnymi, także w trybie 3D.
Dodatkowym wyposażeniem laboratorium jest serwer baz danych PostgreSQL umożliwiający połączenie z dowolnego stanowiska komputerowego i projektowanie, tworzenie, edycję oraz zaawansowane odpytywanie bazy danych z wykorzystaniem języka SQL.

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami i czynnościami związanymi z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą zdjęć lotniczych i satelitarnych, danych ze skaningu laserowego oraz wykorzystaniem ich do tworzenia Numerycznego Modelu Terenu. Zakres wykonywanych zadań pozwala zdobyć umiejętność pracy z danymi o różnym przeznaczeniu i formatach, dostępnymi lokalne jak i w lokalizacjach sieciowych.