Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji

 

Podstawowym założeniem laboratorium jest konfrontowanie zaawansowanego oprogramowania komercyjnego i coraz popularniejszych rozwiązań typu Open Source. Dzięki temu studenci zdobywają praktyczną wiedzę nie tylko „jak to zrobić”, ale w wielu przypadkach mogą także zobaczyć „jak to działa”.

Czytaj więcej...

 

Laboratorium Hydrografii Morskiej

 

Zajęcia realizowane w laboratorium obejmują zagadnienia z zakresu:

  1. zasad akustyki podwodnej;
  2. prezentacji sprzętu pomiarowego – sondy jednowiązkowej Kongsberg EA400, interferometrycznego systemu batymetrycznego GS+, sonaru bocznego Edgetech 4125 , sonaru skanującego Kongsberg MS1000, sondy SVP Valeport MiniSVP oraz robota podwodnego.
  3. projektowania i prowadzenia pomiarów hydrograficznych;
  4. opracowania wyników z zakresu pomiarów hydrograficznych;

Czytaj więcej...

 

Laboratorium SIP

 

Systemy informacji przestrzennej (ang. Geographic Information System – GIS) są dynamicznie rozwijającym się narzędziem dedykowanym dla przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych oraz zarządzania nimi.

Czytaj więcej... 

 

Hydrograf XXI

 

Hydrograf XXI jest kabinową jednostką wykonaną z tworzywa sztucznego o wzmocnionej części podwodnej dwoma warstwami płótna i laminatu. Posiada standardowe wyposażenie do żeglugi śródlądowej. Jednostka posiada napęd hybrydowy - elektryczny i spalinowy, dlatego może pracować na akwenach chronionych lub jeziorach ciszy.

Czytaj więcej...