W okresie 7-11 października 2019 grupa studentów Geodezji i Kartografii specjalności hydrografia, w ramach programu Nowe Horyzonty z projektu POWER, odbyła szkolenie z zakresu realizacji prac pomiarowych na jednostce pływającej Hydrograf XXI.

W zakresie przeprowadzonego szkolenia, na terenie Portu Szczecin zrealizowano szereg pomiarów, urządzeniami hydrograficznymi tj.:
-    echosonda jednowiązkową,
-    echosondą wielowiązkową,
-    sonar holowany.

Studenci, pod nadzorem instruktorów, uczestniczyli w pracach "od A do Z", czyli od konfiguracji sprzętu pomiarowego, poprzez zaplanowanie pomiarów i przeprowadzenie procedur kalibracyjnych urządzeń hydrograficznych, po pomiar danych i ich przetwarzanie dla celów opracowania hydrograficznych produktów końcowych: planszetów hydrograficznych oraz sprawozdania z badani dna.

 

 

Rys.  1. Pomiar prędkości dźwięku w wodzie - sensor Valeport Mini.

 

 

Rys.  2. Echosonda jednowiązkowa EA400. Widok interfejsu użytkownika w trakcie akwizycji danych batymetrycznych - oprogramowanie Hypack.

 

 

Rys.  3. Sonar holowany Edgetech 4125 – przygotowanie sprzętu do pomiaru.

 

 

Rys.  4. Akwizycja danych sonarowych, widok interfejsu użytkownika - oprogramowanie Hypack.

 

 

Rys.  5. Akwizycja danych sonarowych, widok interfejsu użytkownika oprogramowania Discover Edgetech.

 

 

Rys.  6. Hydrograficzny batymetryczny produkt końcowy.

 

 

Rys.  7. Hydrograficzny sonarowy produkt końcowy.