W ramach projektu "NOWE HORYZONTY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  zrealizowano modernizację laboratorium komputerowego 119 w budynku Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie. Modernizacja objęła wymianę dotychczasowych jednostek komputerowych, miejsce których zajęły stacje graficzne przystosowane do przetwarzania i analizy danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zostały one wyposażone w nowoczesne oprogramowanie (Trimble Business Center, CGeo, Pix4D, Agisoft, Erdas Imagine, ArcGIS) dedykowane m.in. do modelowania i edycji chmur punktów, wszechstronnego wspomagania prac geodezyjnych oraz obróbki danych pozyskiwanych z Bezzałagowych Systemów Latających. Dzięki realizacji projektu studenci AM na kierunkach Geoinformatyka oraz Geodezja i Kartografia będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w oprogramowaniu wiodących i uznanych na świecie producentów. Poniżej galeria przedstawiająca zdjęcia zmodernizowanego laboratorium.