Szkolenie z prac pomiarowych

 

W okresie 7-11 października 2019 grupa studentów Geodezji i Kartografii specjalności hydrografia, w ramach programu Nowe Horyzonty z projektu POWER, odbyła szkolenie z zakresu realizacji prac pomiarowych na jednostce pływającej Hydrograf XXI.

W zakresie przeprowadzonego szkolenia, na terenie Portu Szczecin zrealizowano szereg pomiarów, urządzeniami hydrograficznymi tj.:
-    echosonda jednowiązkową,
-    echosondą wielowiązkową,
-    sonar holowany.

Studenci, pod nadzorem instruktorów, uczestniczyli w pracach "od A do Z", czyli od konfiguracji sprzętu pomiarowego, poprzez zaplanowanie pomiarów i przeprowadzenie procedur kalibracyjnych urządzeń hydrograficznych, po pomiar danych i ich przetwarzanie dla celów opracowania hydrograficznych produktów końcowych: planszetów hydrograficznych oraz sprawozdania z badani dna.

 

 

Rys.  1. Pomiar prędkości dźwięku w wodzie - sensor Valeport Mini.

 

 

Rys.  2. Echosonda jednowiązkowa EA400. Widok interfejsu użytkownika w trakcie akwizycji danych batymetrycznych - oprogramowanie Hypack.

 

 

Rys.  3. Sonar holowany Edgetech 4125 – przygotowanie sprzętu do pomiaru.

 

 

Rys.  4. Akwizycja danych sonarowych, widok interfejsu użytkownika - oprogramowanie Hypack.

 

 

Rys.  5. Akwizycja danych sonarowych, widok interfejsu użytkownika oprogramowania Discover Edgetech.

 

 

Rys.  6. Hydrograficzny batymetryczny produkt końcowy.

 

 

Rys.  7. Hydrograficzny sonarowy produkt końcowy.

 

 


Modernizacja laboratorium w ramach projektu "NOWE HORYZONTY"

 

W ramach projektu "NOWE HORYZONTY" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  zrealizowano modernizację laboratorium komputerowego 119 w budynku Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie. Modernizacja objęła wymianę dotychczasowych jednostek komputerowych, miejsce których zajęły stacje graficzne przystosowane do przetwarzania i analizy danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Zostały one wyposażone w nowoczesne oprogramowanie (Trimble Business Center, CGeo, Pix4D, Agisoft, Erdas Imagine, ArcGIS) dedykowane m.in. do modelowania i edycji chmur punktów, wszechstronnego wspomagania prac geodezyjnych oraz obróbki danych pozyskiwanych z Bezzałagowych Systemów Latających. Dzięki realizacji projektu studenci AM na kierunkach Geoinformatyka oraz Geodezja i Kartografia będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w oprogramowaniu wiodących i uznanych na świecie producentów. Poniżej galeria przedstawiająca zdjęcia zmodernizowanego laboratorium.

 

 


Praktyki hydrograficzne III GIK

 

Przedstawiamy relację z pierwszych praktyk hydrograficznych studentów III roku Geodezji i Kartografii - moduł hydrograficzny. Praktyka została zrealizowana na statku r/v Nawigator XXI w maju 2019 roku.